บริษัท ลักซิก้า เทคโนโลยี จำกัด ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy System) สำหรับการออกแบบและการติดตั้ง ทางบริษัทมีความชำนาญอย่างมากในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรม ในเขตเมือง รวมถึงการจัดการโครงการขนาดใหญ่ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รีสอร์ท โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ บ้านพักอาศัย หรือสถานที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากในตอนกลางวัน

บริษัท ลักซิก้า เทคโนโลยี จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ ประเมินและตรวจสอบเอกสาร ทำการออกแบบและติดตั้งจนแล้วเสร็จ รวมทั้งดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

Certificate

Scroll to Top